อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ

(1/1)

♪ผู้ดูแล™:
http://media.dhammajak.net/prayer/wma/suanmokkh/007_ariyaattang.wma
ดาวน์โหลด http://media.dhammajak.net/prayer/wma/suanmokkh/007_ariyaattang.wma

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ